Uppdaterad 4 timmar sedan

Uppdaterad 1 dag sedan

Uppdaterad 1 dag sedan

blockObsidioriteCobble melts down into obsidioriteFluid. Obsidiorite Cobble is no longer called Meteorite. Heroic no longer crashes.

Uppdaterad 6 dagar sedan

All my maintained aur packages; maintained in subdirs with aurpublish

Uppdaterad 2 veckor sedan

Fan control utilising hwmon and pid.

Uppdaterad 2 veckor sedan

Uppdaterad 1 månad sedan

Uppdaterad 2 månader sedan

Uppdaterad 2 månader sedan

Uppdaterad 2 månader sedan

Uppdaterad 2 månader sedan

Uppdaterad 2 månader sedan

Uppdaterad 2 månader sedan

Uppdaterad 2 månader sedan

Uppdaterad 2 månader sedan

Uppdaterad 2 månader sedan

Uppdaterad 2 månader sedan

Uppdaterad 2 månader sedan

Uppdaterad 2 månader sedan

Uppdaterad 2 månader sedan